SUOMEN MENOPAUSSITUTKIMUSSEURA FINNISH MENOPAUSE SOCIETY

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien menopaussitutkijoiden yhteistyöelimenä, hoitaa yhteyksiä muihin menopaussitutkijoihin Suomessa ja ulkomailla ja muulla tavoin edistää menopaussitutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja seminaareja. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä jakaa palkintoja ja apurahoja.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä, enintään kahdeksan jäsentä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa toimiva menopaussitutkija. Lisäksi voidaan jäseneksi ottaa muitakin yhdistyksen tavoitteiden hyväksi toimivia henkilöitä.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä.

Suomen Menopaussitutkimusseuran kunniajäsenet:
1. Perustaja, professori Reijo Punnonen
2. Dosentti Erkki Hirvonen, in memoriam
3. Professori Tuula Salmi
4. Professori Risto Erkkola
5. Professori Olavi Ylikorkala
6. Dosentti Risto Tuimala
7. El Sirpa Vilska
8. Dosentti Päivi Polo

Seuran säännöt löytyvät täältä.
Seuran historiikki löytyy täältä.Kävijä 79128