Hyvä jäsen,

Suomen Menopaussitutkimusseuran perustava kokous järjestettiin Tampereella 13.12.1990, historiikin1 mukaan mukana oli 13 osanottajaa. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Punnonen, sihteeriksi Risto Tuimala, varainhoitajaksi Jorma Salmi ja muiksi jäseniksi Sirpa Vilska sekä Erkki Hirvonen. Koulutustoiminta alkoi jo ensimmäisenä vuonna ja jäsenmäärä oli vuoden lopussa 36.

Alusta asti yhdistyksen tarkoituksena on ollut toimia menopaussitutkijoiden yhteistyöelimenä ja hoitaa yhteyksiä menopaussitutkijoihin Suomessa ja ulkomailla sekä muulla tavoin edistää menopaussitutkimusta. Yhdistyksen keskeinen toimintamuoto ovat olleet syys- ja kevätkoulutukset. Ne ovat viime vuosina koonneet noin 100 aktiivista osanottajaa hyvin monipuolisten menopaussi-ikäiseen naiseen liittyvien, ja usein poikkitieteellisten, teemojen ympärille. Vuoden 2019 lopussa seuran jäsenmäärä oli 383.

Seuran 30. toimintavuosi ja samalla juhlavuosi käynnistyi tammikuussa Lääkäri 2020-tapahtumassa Helsingissä. Seuran yhdessä Suomen Gynekologiyhdistyksen kanssa suunnittelema koulutus vaihdevuosi-ikäisen naisen hormonihoidon toteutuksesta oli ”loppuunmyyty”. Juhlavuoden huipentumaksi suunniteltu juhlakokous ja -koulutus oli tarkoitus järjestää Pörssissä, Helsingissä perjantaina 23.10.2020. Covid-tilanteen vuoksi seuran hallitus päätyi kuitenkin siirtämään koulutusta vuodella eteenpäin. Uusi päivämäärä on perjantai 29.10.2021. Päätös ei ollut helppo, mutta hallitus koki, että erityisesti juhlakoulutuksessa tilaisuuden sosiaalinen osuus siihen liittyvine keskusteluineen ja ohjelmanumeroineen on kokonaisuus, joka ei toimi virtuaalisesti – tai edes ”hybridinä”. Tälle syksylle suunniteltu luentokokonaisuus siirtyy sellaisenaan ensi vuoteen – toivottavasti nähdään silloin!

Pidämme sääntömääräisen syyskokouksen virtuaalisesti torstaina 5.11.20. Sihteeri lähettää siitä erillisen kutsun. Seuran on tarkoitus olla Menopaussiaiheisella koulutuskokonaisuudella mukana Lääkäri 2021 -tapahtumassa Helsingissä (13.-15.1.2021) ja Pohjolan lääkäripäivillä Oulussa (17.-19.2.2021). Turun lääketiedepäivät siirtyivät ensi vuoteen.

Vaikka syyskoulutusta ei tänä vuonna järjestetäkään, hallitus päätti kokouksessaan julistaa jaettavaksi yhden tai useampia tutkimusapurahoja. Hakuilmoitus julkaistaan Syklissä ja seuran www-sivuilla (www.menopaussiseura.net). Välitättehän tietoa tutkimusta tekeville kollegoille.

Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan sähköpostitse välitettyjen kutsujen ja kirjeiden avulla sekä internet-sivuilla. Muistutan ilmoittamaan sähköpostiosoitteen muutokset sihteeri Laura Lampiolle (laura.lampio(at)hus.fi), jotta tiedotteet tavoittavat teidät jatkossakin.

Eläkeläiset ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta. Valitettavasti tieto eläkkeelle jäämisestä ei välity seuralle suoraan Lääkäriliiton jäsenmaksuvälityksestä. Pyydämmekin ystävällisesti ilmoittamaan eläkkeelle jäämisestä seuramme sihteerille, joka voi välittää tiedon myös Lääkäriliittoon.

Seura toimii vain jäsenistönsä hyväksi, joten kaikki palautteet, niin kielteiset kuin myönteisetkin ovat kovasti toivottuja, ja hallitus ottaa mielellään vastaa jäsenistön toiveita mahdollisista tulevien koulutuspäivien aiheista.

Toivottavasti tapaamme virtuaalisesti sääntömääräisessä syyskokouksessa!

Seuran hallituksen puolesta

Hanna Savolainen-Peltonen

puheenjohtaja 

1 https://menopaussiseura.net/wp-content/uploads/historiikki.pdf